Visad effekt

En stor mängd evidens styrker effektiviteten hos Dexcoms system med kontinuerlig glukosmätning (CGM) för patienter med diabetes typ 1 och som använder insulin. Användning av Dexcom CGM kan hjälpa patienten att nå sina mål för HbA1c och tid i målområdet (TIR), och uppnå bibehållen glykemisk kontroll.1,2,4 

Left Column Title

Sänkning av HbA1c med 1,0 % för patienter med T1D*,1

Användare av Dexcom CGM-systemet med en insulinregim med flera dagliga injektioner (MDI) uppvisade en genomsnittlig HbA1C-minskning på 1 % efter 24 veckors regelbunden användning, jämfört med baseline. Dessutom hade 52 % av studiedeltagarna en HbA1C-minskning på ≥1 %.1 

slot 1

slot 1

Right Column Title

Längre tid i målområdet

I en nyligen genomförd klinisk studie hjälpte rt-CGM patienter till längre tid i målområdet (TIR) med i genomsnitt nära fem timmar per dag, oberoende av hur insulinet togs. 

Left Column Title

Färre hypoglykemihändelser

Hypoglykemi utgör en signifikant hälso- och säkerhetsrisk för patienterna. Dexcom CGM-användning kan inte bara sänka HbA1C, ett flertal studier har också visat kortare tid med hypoglykemi.1,4-8 

severe-hypoglycemia

slot 1

Right Column Title

Patienter uppvisar bibehållen HbA1c-minskning med långtidsanvändning av CGM i realtid (rt-CGM) 

En treårig, real-world klinisk studie – den hittills längsta CGM-studien – visar den kliniska effekten som användning av CGM-system i realtid (rt-CGM) som Dexcom G6 har. 

Studiedeltagare med diabetes typ 1 (T1D) uppvisade signifikant minskade HbA1c-nivåer, ökad tid i målområdet (3,9–10,00 mmol/l) och kortare tid under målområdet (<3,1 mmol/l), oberoende av hur insulin levererades.2 

Left Column Title

Ökad livskvalitet

Patienter som byter till Dexcom CGM rapporterar förbättrat välbefinnande totalt och högre livskvalitetspoäng jämfört med baseline/konventionell behandling.

Livskvalitet

*Studie med användning av Dexcom G4® PLATINUM CGM-systemet, som använder samma programvara som systemet Dexcom G5 Mobile CGM. 

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, et al. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, et al. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, et al. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, et al. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, et al.Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.