Klinisk evidens

Dexcom satsar helhjärtat på att förse vårdpersonal med den senaste kliniska evidensen som visar positiva utfall för Dexcom rt-CGM. Vi har också tagit med tillgängliga riktlinjer och kriterier som kan bidra till att hitta patienter som skulle kunna ha nytta av kontinuerlig glukosmätning (CGM), som till exempel med Dexcom G6.