Dexcom CLARITY

Dexcom CLARITY, Vårdpersonal, nr 1, verktyget för att stödja effektiv diabeteshantering,1 visar patienters glukosmönster, trender och statistik – inklusive procentandelen tid som glukosnivåerna är låga, målvärdet och höga intervall.

 

 

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Nyckelfunktioner och fördelar 

Via Dexcom CLARITY kan vårdpersonal och patienter få åtkomst till relevanta glukosmönster, trender och statistik från en rad interaktiva rapporter. Dexcom CLARITY kan underlätta bättre samtal om patientens förståelse kring glukos vid personliga eller digitala besök. 

Interaktiva
rapporter

Flera olika interaktiva rapporter kan läsas, sparas och skrivas ut för mer specifika patientsamtal och ökad effektivitet. 

Lättanvänd
klinikportal

Dina patienters glukosdata finns tillgängliga via en lättanvänd klinikportal vilket förenklar klinikens arbetsflöde. 

Kontinuerlig dataanslutning *

Ingen uppladdning, inget trassel. Glukosdata från patientens Dexcom CGM-app sänds automatiskt* till Dexcom CLARITY, datahanteringen blir enklare, man slipper trassla med manuell uppladdning. 

CGM Dataanalysrapporter

Utvärdera relevanta CGM-data på din klinikdator för att underlätta effektiv diabeteshantering. Utifrån egna algoritmer erbjuder Dexcom CLARITY en hel rad rapporter som möter dina patienters individuella behov.

Visar en patients glukostrender vid olika tidpunkter på dygnet över ett valt datumintervall. Du kan till exempel kolla en patients trendrapport och lägga märke till att glukosnivåerna ligger stabilt under förmiddagarna men inte är lika stabila under eftermiddagarna. 

Image
Trend graph

Maximera Dexcom CLARITY på din klinik

Tillgång till patientens kunskaper om glukos via en lättanvänd klinikportal. 

1. Kom igång

Bjud in patienten att använda Dexcom CLARITY och dela sina CGM-data med din klinik. Patienterna godkänner datadelning med en kod som de får av sin klinik. 

2. Se rapporter

Använd klinikportalen för att se, analysera och skriva ut en eller flera rapporter som kan stödja dina patientbesök, personliga eller på distans. 

3. Diskutera trender

Diskutera relevanta glukosmönster och värden med patienten för att göra diabeteshanteringen mer effektiv. 

Värdefulla insikter utan kostnad för kliniken 

Det kostar inget att registrera sig för åtkomst till Dexcom CLARITY.‡ 

Redan registrerad?


*Internetanslutning krävs för att patienten ska kunna sända sina glukosdata till Dexcom CLARITY via en kompatibel smart enhet: dexcom.com/compatibility 

†  Vårdpersonal kan bara se en patients glukosdata om patienten väljer att dela dem via Dexcom CLARITY.  

‡Registrera dig för Dexcom CLARITY på clarity.dexcom.com/professional/registration 

1 Seagrove Partners. Customer Survey, August 2019: 21.