Diabetesutbildning och forskning kring CGM

To assist you in your practice, below are diabetes education resources that you can download and share with your colleagues and/or patients. 

Kliniska hjälpmaterial

Kliniska hjälpmaterial

Hitta mycket information om träning och patientstart, både för dig och din patient.

  • Träning och hjälpmaterial
  • Videor och presentationer
Klinisk evidens

Klinisk evidens

Titta på klinisk evidens och riktlinjer som visar på fördelarna med Dexcoms system för kontinuerlig glukosmätning (CGM) och rekommenderad användning för CGM i realtid (rt-CGM).

  • Kliniska studier
  • Nationella riktlinjer för teknik