Dexcom G6

Dexcom G6 är det första kontinuerliga glukosmätningssystemet i realtid (rt-CGM) som är godkänt för integrering med en produkt för insulinleverans.Den har en sensor med tio dagars användning och varken fingerstick* eller skanning behövs. Det innebär mer frihet och flexibilitet i diabeteshanteringen för patienter från två års ålder.  

*Om dina glukosvarningar och mätvärden från Dexcom G6 inte matchar symtomen eller vad som förväntas, använd blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut vid diabetes. 

Image
Dexcom G6

Smarta enheter säljs separat†

Varför ordinera Dexcom G6? 

Dexcom G6 kan bidra till att stärka dina patienter med bevisad mätnoggrannhetoch skyddande varningar, inklusive en prediktiv varning, ”Snart akut låg”, och kan underlätta för dig i din behandling av dina patienter – personligen eller via klinikbesök digitalt– för att maximera behandlingen. 

Varken fingerstick* eller skanning

Exceptionell mätnoggrannhet1 vid diabeteshantering, varken fingerstick* eller skanning behövs.  

*Om dina glukosvarningar och mätvärden från Dexcom G6 inte matchar symtomen eller vad som förväntas, använd blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut vid diabetes. 

Anpassningsbara varningsscheman

Med anpassningsbara varningar för höga och låga glukosvarningar kan patienten ställa in schemalagda och upprepade varningar som passar honom eller henne. 

Kontinuerlig delning

Upp till tio anhöriga kan ta emot glukosvärden och varningar. Den här funktionen breddar det stöttande nätverket och kan ge större trygghetskänsla, särskilt för föräldrar och vårdgivare.

Exceptionell mätnoggrannhet1

Tvärs över alla glukosintervall och ingen kalibrering behövs.

Integrering

Dexcom G6 kan förstärka vissa system för automatisk insulinleverans (AID).

Snart akut lågt

Varningen ”Snart akut låg” kan varna patienten i förväg för en potentiell svår hypoglykemihändelse (≤ 3,1 mmol/l) inom 20 minuter och associeras med färre hypoglykemihändelser, utan ökad risk för hyperglykemiska händelser.2

Dexcom G6, delar 

Med hjälp av den automatiska applikatorn kan patienter och vårdgivare sätta sensorn och sedan sändaren. De kan då se glukosdata från sändaren via patientens egen displayenhet. 

Automatisk applikator

Automatisk applikator

Sensorn förs lätt in med en knapptryckning. 

Sensor

Sensor

Mäter interstitiella glukosnivåer via en tunn tråd som förts in precis under huden, och skickar en signal till sändaren. 

Sändare

Sändare

Placerad överst på sensorn. Sänder data trådlöst till patientens displayenhet. 

Displayenhet

Displayenhet

Visar glukosmätningar och trenddata på den mottagande pekskärmen eller patientens kompatibla smarta enhet.† 

Smarta enheter säljs separat. En förteckning över kompatibla smarta enheter finns på  dexcom.com/compatibility . 


*Om dina glukosvarningar och mätvärden från Dexcom G6 inte matchar symtomen eller vad som förväntas, använd blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut vid diabetes. 

† En förteckning över kompatibla smarta enheter finns på Dexcom.com/compatibility  

‡ Internetanslutning krävs för att dela data. För att följa krävs att appen Follow används. Följare ska alltid bekräfta mätvärden på Dexcom G6-appen eller mottagaren innan behandlingsbeslut fattas.  

 

1 Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(6):428–433.   

2 Puhr S, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.