Så funkar det

Ta reda på mer om komponenterna som Dexcom G6 består av och hur du kan maximera dess inverkan på hur du behandlar dina patienter. 

Person med telefonen

En närmare titt på delarna i Dexcom G6

G6 mäter glukosvärden upp till var femte minut via en sensor som ligger precis under huden och överför glukosvärdena trådlöst till en mottagare eller kompatibel smart enhet. 

Dexcom Clarity

Dexcom G6-appen

24-timmars skärm

Med bara en snabb blick på sin kompatibla Apple- eller Android-telefon eller klocka,† kan patienten se vart deras glukosnivåer är på väg och hur snabbt det går, så att de kan agera.* 

Follow-appen

✓ Patienter kan dela glukosvärdena med sina stödpersoner med hjälp av dela-funktionen vilket får alla att känna sig tryggare.§

✓ Patienten aktiverar dela-funktionen från sin Dexcom G6-app, och kan bjuda in upp till tio personer att följa sina glukosdata. Följaren kan anpassa sina aviseringar utifrån sina preferenser.

✓ Följare laddar bara ner Dexcom Follow-appen och accepterar inbjudan från patienten för att kunna börja se sina anhörigas mätvärden och få aviseringar. 

follow-appen

Hur Dexcom G6-systemet samarbetar

 

Bild av ekosystem

 

Upplev Dexcom G6-appen

3.1.1-How-it-works-Slot-7-Simulator-App_625x230

Med Dexcoms G6 Simulatorapp kan patienter, vårdteam och vårdpersonal interaktivt lära sig hur man använder Dexcom G6-systemet för kontinuerlig glukosmätning (CGM). Dexcom G6 Simulator-app visar exempel på CGM-scenarier, trender och olika inställningsfunktioner som hör till Dexcom G6-appen, så att du kan: 

  • Se olika CGM-scenarier 
  • Lära dig hur man  anpassar varningar  
  • Se hur man ställer in sin Dexcom G6 första gången  
  • Med mera! 

Ladda ner Dexcom G6 Simulator-app nedan: 

App-butikApp-butik

 


*Om dina glukosvarningar och mätvärden från Dexcom G6 inte matchar symtomen eller vad som förväntas, använd blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut vid diabetes. 

† En förteckning över kompatibla smarta enheter finns på dexcom.com/compatibility  

‡ För att sända data till Dexcom CLARITY krävs internetanslutning. 

§ Internetanslutning krävs för att dela data. För att följa krävs appen Follow. Följare ska alltid bekräfta mätvärden på Dexcom G6-appen eller mottagaren innan behandlingsbeslut fattas. 

¶ Denna app är endast avsedd för simulering.