Upptäck Dexcoms teknik för kontinuerlig mätning (Continuous Glucose Monitoring, CGM)

Se hur Dexcoms produkter kan bidra till att optimera dina patienters glukoskontroll och förbättra deras livskvalitet. 

 

Image
Dexcom G6

Smarta enheter säljs separat†

En ledare inom diabetesvård 

Dexcom arbetar målmedvetet med att utveckla nydanande teknik och produkter för glukosövervakning för att hjälpa patienter och vården att optimera hanteringen och behandlingen av diabetes. 

Dexcoms G6-system för kontinuerlig glukosmätning (CGM) i realtid (rt-iCGM), erbjuder en rad funktioner och fördelar som hjälper till att göra detta möjligt. 

Det första mobila CGM-systemet 

Det första CGM-systemet som har indikation för behandlingsbeslut (insulindoser utan fingerstick*)   

Omdefiniering av CGM-området

Dexcom levererade nästa generationens CGM-teknik i och med att de tog fram Dexcom G6: ett system utan fingerstick*, som är exakt1 och med GCM-mätningar i realtid (rt-CGM). 

CGM-området

Formatted Block Title

Ger exceptionell mätnoggrannhet1

DEXCOM G6 RESULTAT I SIFFROR1 

MED TOTAL MARD PÅ 9 % OCH BIBEHÅLLEN MÄTNOGGRANNHET ÖVER TID1 UPPVISAR DEXCOM G6 EXCEPTIONELL EXAKTHET. 

 

%15/15 (0,8 mmol/l)ǂ

%20/20 (1,1 mmol/l)§

MARD||
Totalt (kombinerade studiedata från barn och vuxna, se nedan) 83,3 % 93,9 % 9,0 %
Mätnoggrannhet över tid, totalt      
Dag 1 81,5 % 92,2 % 9,3 %
Dag 4–5 85,8 % 95,5 % 9,4 %
Dag 10 82,4 % 92,5 % 9,0 %

MÄTNOGGRANNHET VID OLIKA FÖRÄNDRINGSHASTIGHETER2 

STIGANDE ELLER FALLANDE, DEXCOM G6 UPPVISAR MÄTNOGGRANNHET OCKSÅ VID NIVÅER SOM STIGER ELLER FALLER, SNABBT ELLER LÅNGSAMT.2 

FÖRÄNDRINGSTAKT MED CGM (mmol/l x min))

%20/20

< -2 89,7 %
[-2, -1) 93,0 %
[-1,0) 93,9 %
[0,1) 92,7 %
(1,2] 89,6 %
>2 87,1 %

Stödjer optimal diabetesbehandling

Varken stick i fingret*eller skanning behövs

Kompatibelt med smarta enheter

Mätnoggrann under kritiska lägen3

Stödjer förbättrade utfall vid glykemihändelser (flera mätningar)4-7

Dela glukosdata med släkt och vänner**

Anpassningsbara inställningar för höga respektive låga varningar

Integrering med insulinpump

Dexcom har integrerat sin rt-CGM-teknik med insulinpumpar och digitala vårdpartners för att stödja mer anpassningsbara och lättanvända behandlingsalternativ.

Varför CGM

Vad är CGM?

Vad är CGM?

Ta reda på varför kontinuerlig glukosmätning (CGM) är ett kraftfullt verktyg för att förbättra behandlingen av diabetes. 

Visad effekt

Visad effekt

Granska evidens som visar på vilken inverkan CGM-användning kan ha på glykemisk kontroll. 

Patientfördelar

Patientfördelar

Oavsett om patienter med typ 1-diabetes använder sig av injektioner eller pump, kan de dra nytta av Dexcom.


*Om dina glukosvarningar och mätvärden från Dexcom G6 inte matchar symtomen eller vad som förväntas, använd blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut vid diabetes. 

† Kompatibla smarta enheter säljs separat. †En förteckning över kompatibla smarta enheter finns på www.dexcom.com/compatibility.

‡ % av CGM-avläsningar inom ±15 mg/dl av YSI-labbreferensvärden ≤100mg/dl eller ±15 % av YSI-värden >100mg/dl. 

§ Analogt med % 15/15 (se föregående fotnot). 

II MARD är ett statistiskt mått på mätnoggrannhet, ju lägre värde desto bättre. 

** Internetanslutning krävs för att dela data. För att följa krävs att appen Follow används. Följare ska alltid bekräfta mätvärden på Dexcom G6-appen eller mottagaren innan behandlingsbeslut fattas. 

1 Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. 

2 Wadwa RP, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. 

3 Dexcom G6 CGM-systemet, användarguide, 2018. 

4 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

5 Reddy M, et al. Diabet Med. 2017. 

6 Heinemann L, et al. Lancet. 2018. 

7 Welsh JB et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.