Patientfördelar med CGM

Dexcom G6 passar för alla med diabetes typ 1, äldre än 2 år. Oavsett om de behandlas med flera injektioner per dag eller med insulinpump, kan de ha nytta av kontinuerlig glukosmätning i realtid (rt-CGM).  

 

Vilka kan ha nytta av det?

Vuxna

Vuxna

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar

Gravida patienter

Gravida patienter

Djupare förståelse än vid bara mätning

2.2-Slot-3-more-Insight-than-Monitoring-Alone_625-x-230

Till skillnad från en enstaka avläsning på en blodglukosmätare, tillhandahåller rt-CGM dynamisk information om vart glykosförändringen är på väg, så patienter får kontinuerlig feedback i rätt tid om näring, aktivitet och insulinbehov för att lättare kunna fatta informerade beslut om diabetesbehandlingen.CGM är ett kraftfullt behandlingsverktyg som kan bidra till bättre informerade beslut kring diabetesbehandlingen, och som i slutändan leder till tätare glykemisk kontroll, jämfört med om endast en blodglukosmätare används.1 


1 Pettus J, Price DA, Edelman SV. How Patients with Type 1 Diabetes Translate Continuous Glucose Monitoring Data into Diabetes Management Decisions. Endocr Pract. 2015;:1-25.