Appen Dexcom Follow

Dexcom G6-systemet för kontinuerlig glukosmätning (CGM) bidrar till att låta patienten själv välja att dela sina glukosdata med upp till tio följare. Dexcom Follow fungerar med Dexcom G6-appen och gör det möjligt att dela data.*,† 

Appen Dexcom Follow

Anpassningsbart stöd- var som helst ifrån  

3.3-Dexcom-Follow-_slot-3-Customisable-circles_625x230

Med funktionen Dexcom Share som finns i Dexcom G6-appen kan användaren dela glukosdata med släkt och vänner och/eller vårdgivare via kompatibla smarta enheter.*,†

De som delar sina data väljer om deras följare ska kunna se användarens diagram över glukostrender och om följare ska kunna få aviseringar om hyper- och hypoglykemi vid angivna tröskelvärden och intervall. Dexcom Share-funktion är utformad för att avisera följare om glukosaktivitet som kan kräva åtgärder från användaren, och hjälpa dem att hålla kontakt när det är som viktigast.   

Kom igång med appen Dexcom Follow 

 

Dexcom Follow synkar enbart med data från en användares Dexcom G6-app.*, † För att en angiven följare ska börja ta emot en användares glukosdata och/eller varningar, måste användaren först välja att dela sina data. 

 

Se videon nedan för att få veta mer. 

Image
Thumbnail 1280x520

 

Dexcom stödjer patienter i alla åldersgrupper 

 

Dexcom G6 kan användas för patienter från två års ålder och äldre, och hjälper till att stödja patienters olika faser i livet. 

Användare som delar, barn 

Barn som använder Dexcom CGM, och har en eller fler följare, har lägre medelglukos, kortare tid med hyper- och hypoglykemi, mer tid i målområdet och signifikant högre CGM-användning.‡,1   

Användare som delar, ungdomar

Användare som delar kan välja vem som ska följa deras glukosdata, vilket ger tonåringar och unga vuxna mer kontroll över vem som ingår i deras diabetes supportteam.   

Användare som delar, vuxna

Vardagens krav kan göra det svårt för patienter att hålla koll på sina glukosnivåer – även om de har klarat sin diabetes i årtionden. De kan dela med sina närmaste, betrodda kollegor och/eller nära vänner för att få hjälp när det behövs.   

Användare som delar, äldre

En del patienter kan behöva mer hjälp i takt med stigande ålder. Dexcom Follow bidrar till att stärka användare som kan vara mer begränsade genom att ansluta dem till personer som exempelvis vårdgivare och/eller närstående. 

Mer sinnesro

89 % av vuxna Dexcom-användare som delade sina glukosdata med följare*, † rapporterade i en en nyligen genomförd studie, att funktionen hade hjälpt dem att känna sig lugnare jämfört med att inte använda dela-funktionen.2  

Färre hypoglykokemihändelser

62 % av dem som använde Dexcom CGM rapporterade färre hypoglykemiepisoder jämfört med baseline när de delade sina glukosdata med en eller fler följare. *, †,2  

Längre tid i målområdet

Att ha fler följare associeras med längre tid i målområdet för ungdomar med diabetes typ 1.*, †, ||,3 

Ladda ner appen Dexcom Follow

Image
190906_Follow_6.1_mmol_Banner_Image_KY-900x400

App-butikApp-butik

 


*Följare måste ha kompatibla smarta enheter för att kunna använda appen Dexcom Follow. En förteckning över kompatibla enheter finns på dexcom.com/compatibility.  

†Separat Dexcom Follow-app och internetanslutning krävs. Internetanslutning krävs för att dela data. Följare ska alltid bekräfta mätvärden på Dexcom G6-appen eller mottagaren innan behandlingsbeslut fattas.  

‡Studie genomförd med systemet Dexcom G5 Mobile CGM.  

§Kompatibla smarta telefoner krävs för av visa mätvärden på smarta klockor.  

||Studie med ungdomar i åldern 2 till 18 år ingår.  

 

1. Welsh JB, et al. Diabetes Therapy 2019;10(2):751-5.  

2. Polonsky WH, et al. Diabetes Technol Ther 2020;23(3):195-202.  

3 Derdzinski, et al. Sharing of Real-Time Continuous Glucose Monitoring Data Improves Device Utilization and Glycaemic Parameters in Youth. Muntlig presentation: The 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD); Feb 20 - 23, 2019, Berlin.