Vad är kontinuerlig glukosmätning (GCM)?

Kontinuerlig glukosmätning ger en mer fullständig bild av en patients glukosnivåer än vad man kan få ut av en blodglukosmätare (BGM). När man oftare kan se glukosvärdena kan behandlingen göras effektivare, för dig och för dina patienter.1,2 

Image
Dexcom G6

Smarta enheter säljs separat†

Se videon här nedan för att se hur Dexcom G6 CGM-systemet kan ge patienter möjligheten att se sitt glukosvärde med en snabb blick på sin telefon eller smartklocka. 

Image
Thumbnail-1280×520

Skillnaden finns i datan

slot 3

En del med diabetes kan kämpa för att förstå vilken betydelse kost och motion har för deras behandling, och hur de ska kunna titrera insulin därefter.
 
Men med kontinuerliga glukosmätningar från Dexcom G6 får användaren en fullständig bild av sina glukosnivåer i realtid, inklusive tidigare och aktuella glukosvärden och hur snabbt glukosvärdet förändras, utan att användaren behöver agera. Användaren får användbar information, långt mer än med en enstaka BGM-avläsning.

Kontinuerlig info, dag som natt  

Dexcom G6 bidrar till att minimera antaganden som görs i samband med behandlingsbeslut rörande diabetes på basis av enbart ett BGM-värde. Fingerstick* eller skanning behövs dessutom inte för att få glukosdata, vilket bidrar till patienten själv kan hantera sin diabetes. 

Slot 4 image

Dexcom G6 olika delar

Dexcom G6 CGM-system består av fyra delar: 

Automatisk applikator

Automatisk applikator

Det är enkelt att föra in sensorn, genom bara en knapptryckning. Patienten kan själv applicera sensorn genom att följa bruksanvisningen. 

Sensor

Sensor

Möter interstitiella glukosnivåer genom en tunn tråd som förts in precis under huden, och skickar en signal till sändaren (10 dagars användning). 

Sändare

Sändare

Placerad överst på sensorn. Sänder data trådlöst till användarens kompatibla displayenhet (tre månaders användning). 

Displayenhet

Displayenhet

Gör att patienten kan se sina glukosdata och trender i realtid. Med Dexcom G6 kan patienterna ställa in olika typer av varningar, inklusive en varning 20 minuter innan lågt värde, ”Snart akut låg”, på sin skärmenhet, vilket kan hjälpa dem att undvika för höga eller för låga glukosnivåer. 

Fördelar med CGM för patienter som använder insulin  

Stödjer patientens framsteg jämfört med konventionell hantering av blodglukos (BGM). 

Färre hypoglykemiska händelser

Färre hypoglykemiska händelser

Den prediktiva varningen ”Snart akut låg”, som finns med Dexcom G6, associeras med färre hypoglykemihändelser, utan att öka risken för hyperglykemi.‡,1 

HbA1c-sänkning

HbA1c-sänkning

Användning av Dexcom CGM sänker HbA1c oavsett om man använder sig av flera dagliga injektioner (MDI) eller insulinpump.

Längre tid i målområdet (TIR)

Längre tid i målområdet (TIR)

Patienter som använder Dexcom CGM befinner sig längre tid i optimalt glykemiskt målområdet än dem som använder BGM.3,4 

Förbättrad livskvalitet

Förbättrad livskvalitet

Användning av Dexcom G6 förbättrar livskvalitet och välbefinnande.5,6 

Långtidsanvändning av CGM visar på långtidsfördelar och -utfall

Den hittills längsta CGM-studien, (treårig, real-world klinisk studie) – visar den kliniska inverkan som användning av ett rt-CGM-system som Dexcom CGM har. Patienter med diabetes typ 1 (T1D) som använde Dexcom rt-CGM-system uppvisade signifikant minskade HbA1c-nivåer, ökad tid i målområdet (3,9–10,00 mmol/l) och kortare tid under målområdet (<3,1 mmol/l), oberoende av hur insulinet gavs.2

Rt-CGM stödjer förbättrad diabeteshantering för dina patienter på ett sätt som är både tillgängligt och hållbart. Oavsett om patienten sitter och äter en måltid, håller en presentation eller är på väg att gå och lägga sig, kan han eller hon känna sig tryggare med sina dagliga beslut kring sin diabetesbehandling.

2.1 slot 7

Maximera dina personliga och digitala besök

3.2_2-Clarity-hero_625x230.jpg

Med Dexcom CLARITY, en programvara optimerad för datadelning och rapportering, kan vårdpersonalen få åtkomst till och granska CGM-rapporter som visar mönster, trender och särskild information för respektive patient. 

Ta reda på mer om Dexcom CLARITY och hur du kan kan använda din patients CGM-data i praktiken, oavsett om din patient träffar dig personligen eller digitalt.  


*Om dina glukosvarningar och mätvärden från Dexcom G6 inte matchar symtomen eller vad som förväntas, använd blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut vid diabetes. 

† En förteckning över kompatibla smarta enheter finns på  dexcom.com/compatibility . 

‡Denna prediktiva varning kan utlösas av att en hypoglykemihändelse är på väg (glukos på 3,1 mmol/l eller lägre förutsägs inträffa inom 20 minuter). 

§ Registrera dig för Dexcom CLARITY på clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| Internetanslutning krävs för att patienten ska kunna sända sina glukosdata till Dexcom CLARITY via en kompatibel smart enhet: dexcom.com/compatibility 

¶ Vårdpersonal kan bara se en patients glukosdata om patienten väljer att dela dem via Dexcom CLARITY. 

1 Puhr S, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, et al. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284